Kategorie
Branże
Wyszukiwanie Szukaj wyszukiwanie zaawansowane
Kalendarze Grażki

Jesteś w: www.grazka.pl / O firmie / Kalendarze Grażki

     

Rok 1996 z kilku powodów z powodzeniem uznać można za doniosłą datę w marketingowo-artystycznej sferze firmy. To właśnie wtedy po raz pierwszy wydano kalendarz „Grażki”. Przedsięwzięcie zostało powołane do życia z czysto reklamowych powodów. Jednak w miarę rozwoju firmy początkowa idea zaczęła ewoluować w stronę zbudowania wokół kalendarzy szeregu projektów często daleko wychodzących poza granice handlu. U podłoża wspomnianych działań leżą daleko idące aspiracje firmy do rangi instytucji, która kreuje nowe trendy w modzie, tym samym uczestnicząc w przemianie oraz wzmocnieniu pozycji polskich firm odzieżowych na rynkach światowych. To tam wielu wiodących projektantów poszukuje inspiracji do pracy twórczej. Z pełnym zaangażowaniem „Grażka” wspiera utalentowanych, kreatywnych ludzi interesujących się modą.

Idea tworzenia kalendarzy służy za pewnego rodzaju katalizator regulujący kreowanie nowoczesnego wizerunku firmy – aranżowania spotkań towarzysko-businessowych czy zacieśniania stosunków handlowych z Klientami. Nie są to więc jedynie terminarze, ale przede wszystkim skuteczne narzędzia kreatywnego marketingu. Zamiarem twórców kalendarzy jest przybliżenie odbiorcom sztuki fotograficznej oraz uszlachetnienie produktu reklamowego. Tym samym ogromną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywają zdjęcia. Nie mamy tu do czynienia z agresywną reklamą, której głównym założeniem jest wzbudzenie szoku, odwołanie do tematów tabu, brutalne wtargnięcie do psychiki odbiorcy. Wręcz przeciwnie. Celowym zabiegiem marketingowym w tym przypadku jest chęć subtelnego pobudzenia wyobraźni odbiorców oraz uwrażliwienie naszej grupy docelowej na sztukę. Wywołanie jednie pozytywnych uczuć. Należy pamiętać o tym, iż w całym przedsięwzięciu widz nie jest bezwolny. Stanowi nieodłączne ogniwo w całym procesie poznawania i odbioru warsztatu twórczego. Od lat tworzą one wizerunek firmy, stanowią oryginalną oprawę jej działalności oraz zaangażowania w wiele projektów poza handlowych.

Zobacz również: