Kategorie
Branże
Wyszukiwanie Szukaj wyszukiwanie zaawansowane
Jak Powstają Trendy

Jesteś w: www.grazka.pl / Wiedza fachowa / Jak Powstają Trendy

     
Powstawanie trendów jest procesem skomplikowanym i długofalowym. Na świecie istnieje wiele firm, które specjalizują się w kreowaniu nowych kierunków w modzie. Przy tworzeniu kolekcji ściśle współpracują ze sobą fachowcy z różnych branż – nie koniecznie związanych z modą. Są to m.in. socjologowie, marketerzy, filozofowie, finansiści czy logistycy. Kluczową rolę odgrywają jednak projektanci i konsultanci trendów. Sama obecność tak wielu wybitnych specjalistów, z tak różnych dziedzin świadczy o skali przedsięwzięcia jakim jest tworzenie trendów. Punktem wyjścia do pracy nad tendencjami jest dogłębna obserwacja i badanie społeczeństwa na poziomie socjo-kulturowym. Konsultanci trendów podróżują po świecie w poszukiwaniu znaków świadczących o trwałych zmianach, jakie zaszły w kulturze masowej. Swoje obserwacje notują w dziennikach i rejestrach, które dodatkowo wzbogacają o zdjęcia czy próbki produktów. Obserwacje ograniczają się do kliku miejsc na świecie, które od wielu lat słyną jako stolice mody – Nowy York, Tokio, Paryż, Mediolan, Londyn.Na kreowanie nowych trendów mają wpływ wydarzenia z dziedziny sztuki, polityki czy kultury masowej. Przeprowadzone badania socjo-kulturowe dostarczają informacji na temat pragnień mieszkańców wielkich miast, ich tęsknot czy fascynacji. Wszystkie te wiadomości są przetwarzane, segregowane, następnie przedstawiane wielkim projektantom, którzy adaptują pewne wzorce i na ich postawie tworzą kolekcje. Następnie kolekcje prezentowane są na pokazach. Tam biura stylu ze biory zdjęć z pokazów, opisów, rysunków, próbek tworzą kolaże i w takiej postaci przedstawiają je klientom, jako najnowsze trendy. Droga od podróży trend konsultantów, przez domy mody, pokazy jest bardzo długa – są to dwa lata. To co aktualnie oglądamy na sklepowych wystawach jest owocem pracy, której początek miał miejsce ok. 30 miesięcy temu.